Hoppa till innehåll

 

FÖP i biblioteket

Foto. Utställning med affischer, Brålanda bibliotek. Foto.

På Brålanda bibliotek fanns det under maj-juni 2019 möjlighet att lämna synpunkter på hur Brålanda kan utvecklas. Det kunde göras på två olika sätt!

  • Karta - markering på karta
  • Förslagslåda - tyck till om Brålanda

FÖP i biblioteket - drop in

Den 4:e juni 2019, kl. 17-19, fanns planhandläggare på plats i Brålanda bibliotek för att diskutera framtida Brålanda. Drop in!
Vid detta tillfälle hade även bygglov sin sista besökstid innan sommaruppehåll!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.