Hoppa till innehåll

 

Samtal och workshop -
Företag och näringsliv

Vänersborgs kommun bjöd den 3:e juni in företag och näringsliv att vara med och diskutera framtida Brålanda. I Brålanda vandrarhem var planhandläggare och näringslivsutvecklare på plats tillsammans med 15 personer från näringslivet/föreningar för att diskutera framtida Brålanda och dess utveckling.

Tillsammans genomfördes en workshop i två delar, där gruppen delades in i smågrupper.

Del 1 - Nuläget
- Tema: Resurser
- Tema: Utmaningar

Del 2 - Framtiden
- Brålanda identitet 2040, nyckelord- Utvecklingsförslag

Samtalet och workshopen var intressant och lärorik. Just nu håller vi på att sammanställa inkomna synpunkter för att få en förståelse för helheten, vad som bör bevaras och utvecklas.

Affisch. Inbjudan till dialog 2019. Foto.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.