Hoppa till innehåll

 

FÖP Vänersborg- Vargön

Illustration över fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön, logotype. Illustration.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdet kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. Planen var på samråd under perioden 9 december 2019 och 21 februari 2020. Kommuninvånare, organisationer, företag och myndigheter gavs möjlighet att lämna synpunkter på det samrådsförslag som tagits fram.

Planförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under samrådet. Ett nytt förslag ska behandlas av kommunstyrelsen i augusti 2021.

Utställning av den fördjupade översiktsplanen planeras till hösten 2021.

Rekommendationskarta (förslag inför granskning - arbetsmaterial)

Kartan fungerar bäst i chrome, firefox eller Microsoft edge. Kartan funkar inte i Internet explorer.

Öppna kartan i ett nytt fönster?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar (ej aktuella)

Övriga utredningar

Trafikprognos (, 2 MB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare