Hoppa till innehåll

 

FÖP Vänersborg - Vargön


Illustration över fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön, logotype. Illustration.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdet kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.

Ett första planförslag var på samråd kring årsskiftet 2019/2020.

En större omarbetning gjordes utifrån de synpunkter som då kom in. Därefter har planförslaget varit på granskning mars-maj 2022. Planen ska nu ses över inför beslut om eventuellt antagande av kommunfullmäktige.

Kartan fungerar bäst i chrome, firefox eller Microsoft edge. Kartan funkar inte i Internet explorer.

Öppna kartan i ett nytt fönster? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AKTUELLA HANDLINGAR (GRANSKNING)

TIDIGARE HANDLINGAR


Övriga utredningar

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare