Hoppa till innehåll

 

FÖP Vänersborg- Vargön

Illustration över fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön, logotype. Illustration.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdet kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. Planen var på samråd under perioden 9 december 2019 och 21 februari 2020. Kommuninvånare, organisationer, företag och myndigheter gavs möjlighet att lämna synpunkter på det samrådsförslag som tagits fram.

Arbete pågår nu med att göra om planförslaget utifrån synpunkter som kom in under samrådet. Webbkartan är nedstängd under arbetsprocessen, men alla samrådshandlingar finns kvar nedan.

Samrådshandlingar

Övriga utredningar

Trafikprognos (, 2 MB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

SAMTALSTRÄFF


Den 13 januari anordnades en samtalsträff i kommunhusets foaje. Vi tackar alla som kom och deltog med intressanta inspel!