Hoppa till innehåll

FÖP Vänersborg- Vargön

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdet kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. Samråd om planen pågår fram till 21 februari 2020. Då kommuninvånare, organisationer, företag och myndigheter kan lämna synpunkter på det förslag som tagits fram.

Samråd pågår mellan 9 december 2019 – 21 februari 2020.

Karta med rekommendationer

Klicka i kartan för att se rekommendationerna. Tänd och släck lager i menyn i övre vänstra hörnet.

Vill du öppna kartan i ett nytt fönster, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Samrådshandlingar

Övriga utredningar

Trafikprognos (, 2 MB)

Lämna gärna synpunkter skriftligt senast 21 februari till:
kommun@vanersborg.se, eller Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg

Använd ”Synpunkter FÖP" som rubrik.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

SAMTALSTRÄFF


Den 13 januari anordnades en samtalsträff i kommunhusets foaje. Vi tackar alla som kom och deltog med intressanta inspel!