Hoppa till innehåll

 

FÖP Vänersborg - Vargön


Illustration över fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön, logotype. Illustration.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdet kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.

Ett första planförslag var på samråd kring årsskiftet 2019/2020. 
En större omarbetning gjordes utifrån de synpunkter som då kom in. Planförslaget var sedan på granskning mars-maj 2022. Därefter har mindre ändringar gjorts. Planen ska lyftas för antagande av kommunfullmäktige i februari 2023.

AKTUELLA HANDLINGAR

Antagandehandlingar kommer att publiceras efter att de har behandlats av kommunstyrelsen.

TIDIGARE HANDLINGAR


Övriga utredningar

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare