Hoppa till innehåll

1 - Vänersborg idag

På följande länkar finns studenternas material från ANALYS OCH STRATEGIER, arbetsdel 1 - Vänersborg idag.

Fem teman

Fem inventeringsområden

Översikt över de fem inventeringsområdena (områdena är avgränsade för att ligga inom cykelavstånd från centrum)

Inventeringsområden

Klicka på följande länk för att ladda ner områdeskartan (A3-format) som .pdf
Översikt över de fem områdena (, 5 MB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare