Hoppa till innehåll

Fysisk planering

Kontaktpersoner:

Jasmina Lilja
Plan- och bygglovschef
0521-72 12 13
jasmina.lilja@vanersborg.se

Katarina Frändberg
Stadsarkitekt
0521-72 13 47
katarina.frandberg@vanersborg.se

Matti Lagerblad
1:e planarkitekt
0521-72 12 01
matti.lagerblad@vanersborg.se

Anette Klang                                                                                               Planhandläggare                                                                                  0521-72 13 16                                                  anette.klang@vanersborg.se

Hamdi Alsayed                                                                                Planhandläggare                                                                        hamdi.alsayed@vanersborg.se

Frida Svensson                                                                Planhandläggare 
0521-72 13 75                                                                                            frida.svensson@vanersborg.se

Pål Castell (föräldraledig åter sommar 2018)
Planarkitekt
0521-72 10 91
pal.castell@vanersborg.se

Marie Karlsson (föräldraledig åter sommar 2018)          Planeringsingenjör
0521-72 13 06
marie.karlsson03@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se