Hoppa till innehåll

 

Planprocessen

Flygfoto över centrala Vänersborg. Flygfoto.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen och styr hur översikts- och detaljplaner tas fram. Plan- och bygglagen ger varje kommun i Sverige rätt att planlägga för användning av mark och vatten. Genom det kommunala planmonopolet får kommuner anta översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra. Processen för att ta fram en översiktsplan och detaljplan skiljer sig åt och så även planernas syften och ändamål.

Planprocess för detaljplan

Här hittar du information om hur planprocessen för att ta fram en detaljplan går till.

Planprocess för översiktsplan

Här hittar du information om hur planprocessen för att ta fram en översiktsplan går till.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare