Hoppa till innehåll

 

Så kan du påverka

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden
och se till att våra mark- och vattenområden används på ett bra sätt. Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av bostäder och verksamheter i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig.

När nya planer tas fram för hur kommunen ska utvecklas finns det
möjlighet att lämna synpunkter. På sidan för aktuella planer kan du läsa om vad som är på gång just nu och få reda på vem du kan kontakta om du har tankar och idéer om någon av planerna.

Under skedena; samråd och granskning finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

Om dialog och synpunkter i Vänersborgs kommun