Hoppa till innehåll

 

Underlag för planering

Här kan du hitta flera av de dokument som utgör underlag i olika frågor när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner. Detta är dokument som kommunen tidigare fattat beslut om och som styr utvecklingen inom vissa teman när vi fortsätter planeringen för användning av mark och vatten.

Bostadsplanering

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022 (, 2 MB)

Miljöprogram

Miljöprogram 2030

Grön- och vattenområden

Grönplan Vänersborg 2008

Blåplan Vänersborg

Småbåtshamnar

Strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten (, 4 MB)

Dagvatten

Policy för dagvattenhantering, 2011 (, 14 kB)

LOD; råd, tips och inspiration (, 4 MB)

Riktlinjer för dagvattenhantering (, 487 kB)

Översvämning

Översvämningsprogram (, 7 MB)

Parkering

Parkering i Vänersborg (, 1 MB)
Parkeringsnorm 2016 (, 2 MB)

Chalmersprojekt 2014

Sammanställning av allt material från Chalmersstudenterna hösten 2014

Omvärldsanalys

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare