Hoppa till innehåll

Agenda 21 — vägen till ett hållbart samhälle

Information, kunskap, mål och handling är förutsättningar för att vår kommun ska utvecklas mot ett hållbart samhälle. Förutsättningarna leder till verklighet först om vi alla gör det vi kan i vår vardag för att knuffa utvecklingen åt rätt håll. Vårt val av mat, hur vi värmer våra hus, hur bränslesnålt vi kör bilen, hur väl vi sorterar vårt avfall. Mycket handlar om att välja mellan alternativ med olika grad av miljöpåverkan eller att avstå. Att inte slösa på el är exempelvis ett sätt att avstå en miljöpåverkan.

Agenda 21 betyder "dagordning för det 21:a århundradet (2000-talet)". Det är ett handlingsprogram för en hållbar samhällsutveckling och antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 och följdes upp i Johannesburg 2002. Agenda 21 är ett uppdrag till oss alla på jordklotet att arbeta för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.  Formuleringen finns även med i "Vision för Vänersborg".

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Levande skogar. Vänersborgs kommun har på samma sätt antagit Lokala miljömål. Målen gäller för var och en som vistas inom kommunens geografiska gräns.

Läs mer om Agenda 21 på Förenta Nationernas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Miljöstrateg
Hedvig Särg

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 1

Telefon:
0521-72 24 29

E-post:
hedvig.sarg@vanersborg.se