Hoppa till innehåll

Försäljning av tobak

Du som säljer tobak måste anmäla detta till den kommunen där affären ligger. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Ny tobakslag gäller från och med den

1 juli 2019

 

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida från och med den 20 juni 2019 samt skickas ut till de handlare som redan idag har anmält tobaksförsäljning. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Ansökningsavgiften kommer förmodligen att vara cirka 7 500 kr. Du kan skicka in din ansökan tidigast den 24 juni.

Kommunens behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen. Du som redan har anmält att du säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver inte göra en ny anmälan.

Rökfria utemiljöer

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

KONTAKT

Miljö och hälsa

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

KONTAKT

MER information