Hoppa till innehåll

ABVA

Användning av Vänersborgs kommuns vatten- och avloppstjänster regleras förutom av lagstiftning (lagen om allmänna vattentjänster 2006:412) också av regler som beslutas utav kommunfullmäktige.
 
Reglerna benämns "allmänna bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningen" (ABVA). Häri regleras bland annat avgifter, anslutningar samt Vänersborgs kommuns och fastighetsägarnas skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll. Kommunfullmäktige antog en ny ABVA 2008-10-29 som gäller från och med 2009-01-01.
Följ länk till ABVA (, 598 kB).

Som komplement till ABVA finns "Råd & Anvisningar", vilken ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande vatten- och avloppsfrågor.
Följ länk till "Råd och anvisningar". (, 3 MB)

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Telefon:
0521-72 12 04

Expedition:
Lee Wiman

Telefon:
0521-72 24 73

Telefax:
0521-72 11 96

E-post:
va-verket@vanersborg.se