Hoppa till innehåll

Förbindelsepunkt

Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 m utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Om fastighetsägaren begär annat utförande av eller ny förbindelsepunkt än det Kretslopp & Vatten beslutat och om Kretslopp & Vatten kan tillgodose detta, får fastighetsägaren betala eventuella merkostnader. Även kostnaden för ändring eller borttagning av servisledning betalas av fastighetsägaren.

Förbindelsepunkt: Den punkt där inkoppling av en fastighets ledning till den allmänna
VA-anläggningen sker.

Servisledning: Ledning som förbinder byggnadens installationer med kommunens
ledningar i gatan.

VA-installation: Servisledning och anordningar som sitter ihop med den.

Dubbelklicka på bilden för att få se den i PDF-format

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Telefon:
0521-72 12 04

Telefax:
0521-72 11 96

E-post:
va-verket@vanersborg.se