Hoppa till innehåll

Anläggningsavgifter

När en fastighet ska anslutas till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen skall en ansökan ske till Kretslopp & Vatten.

Ansökan sker på blankett som heter Begäran om anslutning till vatten- och avloppsanläggning, sk servisanmälan. (, 295 kB)

Kretslopp & Vatten tar då ställning till om anslutning är möjlig. Anläggningsavgiften består av förbindelspunktsavgift, servisavgift och tomtyteavgift. Kontakta Kretslopp & Vatten för en prisuppgift.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Telefon:
0521-72 12 04

Expedition:
Lee Wiman

Telefon:
0521-72 24 73

Telefax:
0521-72 11 96

E-post:
va-verket@vanersborg.se