Hoppa till innehåll

Enskilda avlopp

Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen påbörjade våren 2002 en inventering
av enskilda avlopp i kommunen.

Cirka 200 fastigheter har besiktigats varje år. Arbetet beräknas pågå i ytterligare några år innan hela kommunen är inventerad.

Syftet med inventeringen är att komma till rätta med den övergödning som orsakas av enskilda avlopp. Sammantaget bidrar enskilda avlopp med 15-20 % av totalutsläppet av kväve och fosfor i Sverige. Vattenprover tagna i kommunens sjöar och vattendrag visar att halterna av fosfor och kväve har ökat under de senaste 20 åren. För mycket näringsämnen leder till algblomning, syrebrist och sämre vattenkvalitet. Dåligt renat avloppsvatten kan också leta sig ner till grundvattnet och förorena dricksvattnet.

Genomgången av enskilda avlopp, och åtgärdande av brister är en viktig del i kommunens miljöarbete.

Vad händer om det inte finns en godtagbar avloppsrening på fastigheten?

Där lagkraven inte uppfylls får fastighetsägaren ett föreläggande att åtgärda bristerna inom tre år. Inrättande av avloppsanläggning skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Ansvaret för att en anläggning blir korrekt dimensionerad och utförd ligger dock på fastighetsägaren.

Information till entreprenörer

Här kan Du som är entreprenör läsa om vad Du bör tänka på innan, under och efter färdigställandet av en avloppsanläggning.

Här kan Du ladda hem infobladet   (, 60.2 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun

462 85 VÄNERSBORG

Besöksadress: Hamngatan 3

Kontakt: Mika Thomasdotter

Telefon: 0521 - 72 12 71

E-post: mika.thomasdotter@vanersborg.se

Kontakt: Håkan Noldal 

Telefon: 0521- 72 12 77

E-post: hakan.noldal@vanersborg.se