Hoppa till innehåll

Låga grundvattennivåer, vad kan du göra?

Under en lång tid har det inte regnat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken skall fyllas på. Det är i nuläget liten risk för att kommunala vattenanvändare ska påverkas, däremot kan låga grundvattennivåer ge problem för dig med enskild brunn.

Nedan kan du läsa om hur du kan vara proaktiv och spara på vatten, tips och råd för dig med egen brunn samt länkar med mer information.

Tips och råd för att spara vatten:

 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Diska med full maskin och välj eco-program.
 • Ta korta duschar.
 • Bada inte badkar.
 • Använd snålspolande duschmunstycke.
 • Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
 • Samla regnvatten och använd till trädgårdsbevattning.
 • Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnet samlas upp, renas och återanvänds.

Sammanställning av tips i pdf-format. (, 2 MB)

Egen brunn - ansvar och råd

Låg grundvattennivå kan ge problem med din enskilda brunn. Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att den håller rätt kvalitet.

Är det låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet i den egna brunnen. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Låg vattennivå och inträngning av ämnen kan påverka vattenkvaliteten i brunnar (smak, lukt, färg). I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Vad kan man göra om brunnen har sinat?

 • Fråga dina grannar om du få fylla på vattendunkar hos dem.
 • Använd bara godkänt vatten för att vara säker på att du får livsmedelskvalitet på vattnet. Det vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten.
 • Det finns företag som kan hjälpa till att fylla på brunnar med nytt vatten. Försäkra er då om att det är livsmedelsklassat vatten som levereras. Det finns också en viss risk att det blir grumligt vatten eftersom vatten i brunnen egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån, samt att vattnet läcker ut ur brunnen igen.

Långsiktiga lösningar

 • Kontakta kommunen för att se om du kan ansluta dig till kommunalt vatten.
 • Borra/gräv ny brunn.

Länkar till allmän information:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket, egen brunn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGU, brunnar och dricksvatten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se