Hoppa till innehåll

Utbyggnad utav kommunalt VA

Kommunstyrelsen uppdrog 2013-02-06 till berörda förvaltningar att upprätta en Blåplan, var syfte är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster.

Blåplanen skall revideras varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige tog beslut om Blåplan del 2, Vatten och Avlopp för Vänersborgs kommun, på kommunfullmäktigesammanträdet 2015-04-22. Del 1 och 3 antogs på kommunfullmäktigesammanträdet 2016-05-25.

Blåplan del 1 (, 27.2 MB)

Blåplan del 2 (, 13.8 MB)

Blåplan del 3 (, 26.4 MB)

Vilka fastigheter som kommer att ingå i respektive verksamhetsområde avgörs slutgiltigt först efter närmare utredning. 

Varje område, enligt tabell nedan, förutsätter att budgetbeslut tas utav kommunfullmäktige.

Utbyggnad kommunalt VA Vänersborg

 

 

 

Område

Planerad utbyggnad

Status

Dykälla

2014

Driftsatt 20171127

Forsane

2014

Driftsatt 20171127

Loberg

2014 - 2015

Driftsatt 20160321

Rörvik

2014 - 2015

Driftsatt 20160408

Sannebo

2014 - 2015

Driftsatt 20160321

Nordkroken

2015

Etapp 1 och 2 driftsatt 20180713.

Sikhall Norra

2015 - 2016

Driftsatt 20160909

Sikhall Södra

2015 - 2016

Driftsatt 20171220

Timmervik Norra

2016 - 2017

Driftsatt 20171220

Timmervik Södra

2016 - 2017

Driftsatt 20171220

Skaven

2017

 Entreprenad pågår.

Gestad-Takan Norra

2017 - 2018

Driftsatt 20171220

Gestad-Takan Södra

2017 - 2018

Driftsatt 20171220

Grytet

2020 - 2021

 

Änden

2020 - 2021

 

Hallby Mitt

2020 - 2021

 

Gardesanna Anundstorp

2021 - 2022

 

Hallby Västra

2021 - 2022

 

Hallby Södra & Östra

2023 - 2024

 

Lunden

2023 - 2024

 

Vänersnäs Kyrkby

2023 - 2024

 

Näs

2023 - 2024

 

Vänersnäs-Åker

2023 - 2024

 

Puketorp

2024

 

Hönsemaden

2024

 

Floget

2025 - 2026

 

Tunhem

2025 - 2026

 

Kristinelund

2028 - 2029

 

Boteredssjön

2028 - 2029

 

 

 

 

För detaljer angående utbyggnationen utmed Vänerkusten i Dalsland, se Vänerkustprojektets hemsidaöppnas i nytt fönster.

Kretslopp & Vatten

Daniel Larsson, VA-chef
0521-721260
daniel.larsson@vanersborg.se