Hoppa till innehåll

Vänerkustprojektet

Kretslopp & Vatten startade 2010 utbyggnaden av VA-ledningar från Vänersborg och utmed vänerkusten upp till Rörvik. Projektet beräknas pågå fram till och med år 2018.
 
I och med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed Vänerkusten: fritidsboende kan omvandlas till permanentboende, dåliga avloppslösningar kan ersättas med kommunalt spillvatten och dåligt vatten kan ersättas med kommunalt vatten.                                      
 
Nya verksamhetsområden för VA kommer att bildas på flera ställen där ledningarna dras fram.
I första hand är det fastigheter i samlad bebyggelse, som ligger invid eller i nära anslutning till Vänern eller andra vattendrag som kommer att ingå i nya verksamhetsområden.

I VA-utbyggnaden ingår också att skapa en trygg vattenförsörjning för Vänersborgs kommun. Vattenverken i Rörvik och Skräcklan kommer att fungera som reservvattentäkter för varandra genom att en vattenledning kommer att börja byggas under 2010 från Frändefors till Ekenäs och under 2012 mellan Vänersborg och Ekenäs .

Läget för närvarande:

Etapp 1 Överföringsledning
Driftsatt

Etapp 2A Bäsingebo - Stigsberget. Driftsatt
Gestadvägen till Ekenäs, Dereviken, Bäsingebo och Stigsberget. Etappen är en anläggning som består av 10 km vatten och avloppsledningar och 189 anslutna fastigheter med LTA-pumpstationer.

Installation av vattenmätare och LTA-pumpsenhet kan bokas på telefon 0521 - 72 12 04. Tänk på att vi har ett begränsat antal tider för uppsättning per vecka och vi kan inte garantera att uppsättning kan ske 5 arbetsdagar efter bokning. Under semesterveckorna kommer det vara färre tider bokbara för driftsättning.

Ett förtydligande angående LTA-pumpsinstallationen har skickats ut till alla fastighetsägare. Följ länken LTA-system nedan för mer information.

Etapp 2B Överföringsledning. Driftsatt

Ledningen driftsattes 2013-12-02.

Etapp 3 Dykälla - Forsane.

Anslutning av Forsane och Dykällan till det kommunala VA — nätet.
Kommunfullmäktigebeslutet om verksamhetsområde överklagades till Förvaltningsrätten. Avslag i Förvaltningsrätten. Ärendet överklagades till Kammarrätten. Avslag i Kammarrätten.
Ärendet överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen. Avslag i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Mötesanteckningar från informationsmötet är nu utskickade till fastighetsägare samt finns här på hemsidan.

Etapp 4 Överföringsledningen Brålanda - Rörvik​

Förnyelse av befintlig vattenledning på en sträcka av 4 km. Nedläggning av tryckspillsledning på en ca 7 km​ lång sträcka. Etappen avslutas i Kärra. Entreprenaden utförs i regi av Gatuenhetens avdelning för VA-underhåll.

Arbetet med att lägga en spillvattenledning mellan Brålanda och Rörvik pågår för fullt. Spillvattenledningen kommer vara trycksatt (tryckspilledning). Det betyder att man måste ha en lågtrycksavloppspump (LTA-pump) på sin servisledning.

Den kommunala spillvattenledningen kommer tas i bruk under vintern 2015-2016. Driftsättning fördröjd pga förseningar från Vattenfall.

För fastigheter som är intresserade av att ansluta till kommunalt VA, skicka in en servisanmälan till Kretslopp & Vatten.

Etapp 5 Loberg, Sannebo och Rörvik

Verksamhetsområden för Loberg och Sannebo beslutade av kommunfullmäktige 2014-04-23.

Verksamhetsområde Loberg (, 390 kB)

Verksamhetsområde Sannebo (, 682 kB)

Verksamhetsområde Rörvik (, 327 kB)

Mötesprotokoll finns nu tillgängligt på sidan mötesanteckningar.

Tekniskt informationsmöte för Rörvik hölls 2015-06-25. Presentationer och mötesanteckningar finns häröppnas i nytt fönster.

Alla fastighetsägare inom verksamhetsområden Loberg, Rörvik och Sannebo har fått information per brev om försenad driftsättning utav etapp 5. Utskicket finner ni här (, 116 kB).

Verksamhetsområden Loberg och Sannebo  driftsattes måndag 2016-03-21. Nyanslutningsfakturor är på väg ut med posten till alla fastighetsägare inom Loberg och Sannebo. Informationsblad bifogat anslutningsfakturan. (, 161 kB)

För verksamhetsområde Rörvik så inväntar Kretslopp & Vatten dokumentation från samfälligheten för att kunna färdigställa anslutningsfakturorna.

Etapp 6 Sikhall

Informationsmöte hölls torsdag 29 januari där förslaget till verksamhetsområde presenterades. Se mötesanteckningar för presentationerna som visades.

Förslag till VO Sikhall Södra (, 1 MB)

Förslag till VO Sikhall Norra (, 1 MB)

Kommunfullmäktige tog beslut om verksamhetsområde på mötet 2015-05-20.

Kommunfullmäktigebeslutet om verksamhetsområde för Sikhall Södra har blivit överklagat till Förvaltningsrätten. Överklagandet fick avslag i Förvaltningsrätten.

Ärendet har överklagats vidare till Kammarrätten. Kammarrätten har ännu inte behandlat ärendet.

Etapp 6 Sikhall NORRA

Tekniskt informationsmöte/Startmöte för Sikhall Norra hölls i Sessionssalen på kommunhuset tisdag 15 december klockan 18:00. Se mötespresentationerna häröppnas i nytt fönster.
Vattenprovsresultaten vecka 36 visad på godkänt resultat och området är officiellt driftsatt. Anslutningsfakturorna samt informationsbrev har gått ut till alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet.

Etapp 6 Sikhall SÖDRA

Startmöte för Sikhall Södra, område Bratten hölls i Sessionssalen på kommunhuset onsdag 22 mars klockan 18:00. Mötespresentationerna finner ni i mötesanteckningaröppnas i nytt fönster.

Verksamhetsområde Sikhall Södra driftsattes onsdag 2017-12-20. Nyanslutningsfakturor är på väg ut med posten till alla fastighetsägare.

Etapp 7 överföringsledning Dereviken - Sikhall

Byggnation utav överföringsledningen mellan Dereviken och Sikhall Bratten har börjat. Byggnationen kommer att fortgå under sommaren och vår förhoppning är att nå fram till Södra Timmervik.

Etapp 8 Gestads-Takan norra och södra, Timmervik norra och södra samt Dereviken

Informationsmöte hölls onsdag 2 september klockan 18:00 där förslagen till verksamhetsområde presenterades. Se mötesanteckningaröppnas i nytt fönster för presentationen som visades.

Förslag till VO Timmervik Norra (, 757 kB)

Förslag till VO Timmervik Södra (, 788 kB)

Förslag till VO Gestad-Takan Norra (, 1 MB)

Förslag till VO Gestad-Takan Södra (, 732 kB)

Beslut togs i kommunfullmäktige 2016-02-03.
Startmöte för Timmervik Norra samt Gestads-Takan Norra i Sessionssalen i kommunhuset torsdag 16 juni klockan 17:30. Se mötesanteckningaröppnas i nytt fönster för presentationerna som visades.

Startmöte för Gestads-Takan Södra och Timmervik Södra hölls i Sessionssalen på kommunhuset onsdag 19 oktober klockan 17:30. Se mötesanteckningaröppnas i nytt fönster för presentationerna som visades.

Informationsmöte för utökat VO för Timmervik Södra samt tillkomna fastigheter i Dereviken hölls torsdag 24 november i sal 119 i kommunhuset. Se mötesanteckningaröppnas i nytt fönster för presentationen som visades.
Beslut togs i kommunfullmäktige 2016-12-14.

Startmöte för Dereviken hölls i kommunhuset 19 april 2017. Se mötesanteckningaröppnas i nytt fönster för de presentationer som visades.

Verksamhetsområden på etapp 8 driftsattes onsdag 2017-12-20. Nyanslutningsfakturor är på väg ut med posten till alla fastighetsägare.

Servisanmälan (, 295 kB)

Länkar:

LTA-system
Mätarbrunn
Vattenmätareöppnas i nytt fönster
Byggnadsförvaltningenöppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Projektledare:
Krister Lavén
0521-72 12 03

E-post:
krister.laven@vanersborg.se

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 11 96