Hoppa till innehåll

Vattenmätning

Eftersom Kretslopp & Vattens kostnader ska täckas av avgifter finns vattenmätare monterade på fastighetens inkommande ledning. Innan du tappar vatten från nätet, måste du ha en mätare inkopplad permanent. Vattenmätaren ägs av Kretslopp & Vatten som sköter service av vattenmätarna och byter ut dem regelbundet. För en villa byts vattenmätaren minst vart tionde år.

Kontrollera vattenmätaren regelbundet. Ha som vana att stämma av vattenmätarens ställning med uppskattad förbrukning, när du får din räkning, fyra gånger per år. Ändras förbrukningen t.ex. på grund av ändrat antal personer i hushållet, bör avläsning av mätare ske och meddelas Kretslopp & Vatten. Stor förbrukning kan tyda på vattenläckage, t.ex. en rinnande toalett.

För att Kretslopp & Vattens personal ska komma åt vattenmätaren måste fastighetsägaren lämna fritt tillträde till mätaren.
Det är endast Kretslopp & Vatten som får byta eller demontera vattenmätaren och manövrera servisventilen i gatan.

Vänersborgs kommun tillämpar självavläsning.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Expedition: Lee Wiman
Tel: 0521-72 24 73

Mätarverkstad:
Tel:0521- 72 12 63

Telefax:
0521-72 11 96

E-post: va-verket@vanersborg.se