Hoppa till innehåll

Vattenskyddsområden

Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i sitt eget kretslopp. Föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor, och det är därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot förorening. God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att en kommun skall kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

För att kunna skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter. Vattenskyddsområdet delas sedan in i olika zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, d.v.s. den tid det tar för vattnet att nå vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening skall minska. EU:s ramdirektiv för vatten, Sveriges miljölagstiftning, Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde ligger till grund för arbetet med att upprätta vattenskyddsområden.

Inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén kräver anmälan.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa