Hoppa till innehåll

Sotning

Sotare på ett hustak

Sotning/rengöring

Sotning utförs inom vissa frister och enligt fastställd taxa. Fristerna anger hur ofta det ska sotas. Faktorer som påverkar tidsintervallen är vilken typ av förbränningsanordning man har, typ av bränsle och hur mycket man eldar.

Frister för sotning
Sotning sker med de intervaller (frister) som kommunen har fastställt. I Vänersborgs kommun har frister fastställts som följer de rekommendationer som anges i Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9).
Sotningsfrister för Vänersborgs kommun (, 45.7 kB)

Sotning på den egna fastigheten - egensotning

Kommunen kan efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Möjligheten att själv sota sin egen anläggning gäller endast ´rengörings´momentet. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av en yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning

Egensotning (, 11.9 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon till förvaltningen:
0521-72 13 13

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Sotning utförs i Vänersborgs kommun på entrepenad.

Kontaktuppgifter:
Norra Älvsborgs Sotaren - NÄS

Skorstensfejaremästare
Tony Nylander
Tel: 070 511 21 71

Kontor:
Tel: 0520 - 42 51 70
Öppet kl 08.00 - 12.00

E-post: info@nasotaren.seVad kostar sotningen?

Blanketter