Sotning

Sotning/rengöring


Sotning utförs inom vissa frister och enligt fastställd taxa. Fristerna anger hur ofta det ska sotas. Faktorer som påverkar tidsintervallen är vilken typ av förbränningsanordning man har, typ av bränsle och hur mycket man eldar.

Frister för sotning
Sotning sker med de intervaller (frister) som kommunen har fastställt. I Vänersborgs kommun har frister fastställts som följer de rekommendationer som anges i Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9).
Sotningsfrister för Vänersborgs kommunPDF (pdf, 45.7 kB)

Sotning på den egna fastigheten - egensotning


Kommunen kan efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Möjligheten att själv sota sin egen anläggning gäller endast ´rengörings´momentet. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av en yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning

EgensotningPDF (pdf, 11.9 kB)

Vänersborgs kommun har avtal med Vänersborgs Sotningskontor AB gällande sotning.

Vänersborgs Sotningskontor AB


Storgatan 10
462 36 Vänersborg
Tel. 0521-71 10 93

Hemsida: http://www.vsab.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se