Hoppa till innehåll

Bygga nytt, ändra eller riva

Här på vår hemsida hittar du information och kan hämta hem de blanketter som du behöver för att snabbt och enkelt komma igång med bygg, rivnings och marklov. 

Bygglovs telefon- och besökstider

Vi finns garanterat på plats vid nedan angivna tider för att bland annat hjälpa dig fylla i blanketter så att ansökan blir rätt och komplett från början. 

Telefontider:
Måndagar och torsdagar 10.00 - 12.00 samt onsdagar 13.00 - 14.30.

Besökstider:
Måndagar och torsdagar 08.00 - 09.30 samt onsdagar 15.00 - 17.00 (16.00 mellan 1 maj och 31 augusti).

Brålanda bibliotek

Besökstid första tisdag i månaden: 16.00 - 18.00
OBS! Bygglovenheten kommer inte att vara på plats i Brålanda tisdagen den 6 december.

Ring kommunhusets växel telefonnummer 0521-72 10 00 så kopplas du vidare till en handläggare.

Naturligtvis kan du även fortsättningsvis lämna och hämta handlingar under kommunhusets öppettider.

Varmt välkommen!

Personalen på bygglov


Bygga

Det finns lagar och regler som styr var, hur och vad vi får bygga. Dessa lagar är till för att vi ska skapa ett så bra och hållbart samhälle som möjligt, med en attraktiv stad och en levande landsbygd.

Idag regleras vårt byggande utifrån plan och bygglagen (2010:900), plan och byggförordnigen (2011:338) samt miljöbalken (1998:808).

För att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls finns Boverkets byggregler(BFS 2011:6) i dagligt tal BBR 20.

Söka bygglov

Du kan få hjälp med din ansökan om bygglov via bygglovsguiden. Bygglovsguiden tar dig igenom hela bygglovsprocessen steg för steg. I bygglovsguiden finns även ett alfabetiskt sökregister där du kan få svar på dina frågor. Guiden hittar du i högerspalten.

Du kan även söka bygglov mm med hjälp av våra ansökningsblanketter som du hittar i höger spalt under rubriken Blanketter

Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov?

I brochyren " Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus (, 1.9 MB)"  finns information om de handlngar och ritningar som behövs.

Vi tar helst emot ritningar i PDF format

Vänersborg har nu ett nytt ärendehanteringssystem för bygglov.  När du lämnar bygglovsritningar tar vi helst emot ritningarna i PDF-format. E-posta ritningarna och ansökan. Fastighetsbeteckningen ska framgår av alla handlingar även i E-postrubriken. Än så länge måste din ansökan skrivas under för hand innan du skickar in den.

Skicka ansökan till: byggnad@vanersborg.se

2014-06-19

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

MER information

Blanketter
Bygga, bo och miljö

Länkar
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen i din vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver jag söka lov?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglovsguiden
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Använd guiden i
mobilen eller på
surfplattan.

Bygglovsguiden/mobil
Det finns två vägar att nå BygglovsGuiden/mobil. Antingen surfar ni till denna sida och klickar på länken till Bygglovsuuiden eller så scannar ni QR-koden som tar er automatiskt till guiden.

QR-kod