Hoppa till innehåll

Byggprojekt

""

Kommunen planerar för hur framtidens Vänersborg ska se ut. Målsättningen är att alla förändringar ska bidra till upplevelsen av Vänersborg som en vacker stad och kommun där Vänersborgs naturvärden tas tillvara.

Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med genomförande av såväl mindre som större byggprojekt gällande byggnation,  gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya deltaljplaner osv.

Läs mer om kommunens planerade projekt här

Läs mer om kommunens pågående projekt här


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se