Hoppa till innehåll

Kontaktpersoner

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Hamngatan 3

Telefon exp: 0521-72 12 72

E-post: miljo@vanersborg.se


Mikael Reinhardt
Miljö- och hälsoskyddschef
0521-72 12 75

mikael.reinhardt@vanersborg.se


 

Andrea Munkhammar

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöskydd, lantbruk, kosttillskott
0521-72 16 24
andrea.munkhammar@vanersborg.se


Anna Torsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Föräldraledig
0521-72 12 39 
anna.torsson@vanersborg.se                                       

Annelie Sundblad

Livsmedelsinspektör

Livsmedel

0521-72 16 45

annelie.sundblad@vanersborg.se

 

Cecilia Andresen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Avlopp, hygienlokaler
0521-72 12 70
cecilia.immonen@vanersborg.se


David Tengberg

Livsmedelsinspektör

Livsmedel

0521-72 12 30

david.tengberg@vanersborg.se

 
Elin Isaksson

Kommunekolog

Naturvård, vattenvård, miljöövervakning,
fysisk planering, skolgårdsutveckling

elin.isaksson@vanersborg.se

 

Fredrik Schiller

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hälsoskydd

0521-72 12 39

fredrik.schiller@vanersborg.se

 


Håkan Noldal

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöskydd, enskilda avlopp, avfall
0521-72 12 77
hakan.noldal@vanersborg.se

Irén Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöskydd, förorenad mark, luftvård, avlopp
0521-72 12 74
iren.larsson@vanersborg.se

Kajsa Wegberg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Hälsoskydd, dricksvatten, badanläggning
0521-72 12 66
kajsa.wegberg@vanersborg.se

 

Kalle Edlund
Kommunekolog
Naturvård, vattenvård, miljöövervakning, fysisk planering
0521-72 12 76
kalle.edlund@vanersborg.se 


Mika Thomasdotter

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Enskilda avlopp
0521-72 12 71
mika.thomasdotter@vanersborg.se


Monica Bjelkert Lantz
Förvaltningssekreterare
Exp.service, diarium, nämndadministration,
sopdispens, skyddsjakt
0521-72 12 72
monica.lantz@vanersborg.se 

Nathalie Thelin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöskydd

0521-72 12 83

nathalie.thelin@vanersborg.se


Sofia Lindholm
Tjänstledig
Hälsoskydd, tobak
0521-72 12 79
sofia.lindholm@vanersborg.se

 

Ulrika Stenén
Administratör
Exp.service, diarium, fakturering
0521-72 12 78
ulrika.stenen@vanersborg.se