Hoppa till innehåll

Kontaktpersoner Miljökontoret

NamnTelefonArbetsområde 
    
Mona Wrethman0521-72 12 70Tf Miljö- och hälsoskyddschef 
mona.wrethman@vanersborg.se   
    
Ann-Christin Ahlström0521-72 12 78Exp.service, diarium, fakturering,  
annchristin.ahlstrom@vanersborg.se värmepumpar 
    
Monica Lantz0521-72 12 72Exp.service, diarium, nämndprotokoll,  
monica.lantz@vanersborg.se sopdispenser, vilda djur i tätort, måsar, skyddsjakt 
    
Maria Fridén Alexandersson0521-72 12 76Naturvård, vattenvård, miljöövervakning 
maria.friden@vanersborg.se   
    
Kristian Nordström0521-72 12 73Miljöskydd, naturvård 
kristian.nordstrom@vanersborg.se   
    
Irén Larsson0521-72 12 74Miljöskydd,enskilda avlopp,  
iren.larsson@vanersborg.se förorenad mark, luftvård 
    
Sofia Lindholm0521-72 12 79Livsmedel, tobak, receptfria läkemedel 
sofia.lindholm@vanersborg.se   
    
Håkan Noldal0521-72 12 77Miljöskydd, enskilda avlopp, buller, avfall 
hakan.noldal@vanersborg.se   
    
Kajsa Wegberg0521-72 12 66Hälsoskydd, dricksvatten- och badanläggningar, 
kajsa.wegberg@vanersborg.se lokaler för hygienisk behandling, smittskydd, livsmedel 
    
Mona Wrethman0521-72 12 70Enskilda avlopp, lantbruk, klagomål sällskapsdjur 
mona.wrethman@vanersborg.se   
    
Elin Isaksson0521-72 12 18Naturvård, fysisk planering, vattenvård, 
elin.isaksson@vanersborg.se skolgårdsutveckling 
    
Andrea Munkhammar0521-72 16 24Miljöskydd, lantbruk, kosttillskott 
andrea.munkhammar@vanersborg.se   
    
Anna Dahlborg0521-72 12 39Hälsoskydd 
anna.dahlborg@vanersborg.se   
    
Ramona Heyne0521-72 15 13Livsmedel, avfall 
ramona.heyne@vanersborg.se   
    
Michael Johansson0521-72 16 45Livsmedel 
michael.johansson@vanersborg.se   
    
Cecilia Immonen0521-72 12 71Enskilda avlopp 
cecilia.immonen@vanersborg.se   
    
    

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 72, 72 12 78

Telefax:
0521-72 16 58

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se