Hoppa till innehåll

Kontaktpersoner Miljökontoret

Namn

Telefon

Arbetsområde

 

Mikael Reinhardt

0521-72 12 75

Miljö- och hälsoskyddschef

 

mikael.reinhardt@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Stenén

0521-72 12 78

Exp.service, diarium, fakturering,

 

ulrika.stenen@vanersborg.se

 

värmepumpar

 

 

 

 

 

Monica Lantz

0521-72 12 72

Exp.service, diarium, nämndprotokoll,

 

monica.lantz@vanersborg.se

 

sopdispenser, vilda djur i tätort, måsar, skyddsjakt

 

 

 

 

 

Kalle Edlund

0521-72 12 76

Naturvård, vattenvård, fysisk planering, miljöövervakning

 

kalle.edlund@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Nordström

0521-72 12 73

Miljöskydd

 

kristian.nordstrom@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Irén Larsson

0521-72 12 74

Miljöskydd,enskilda avlopp,

 

iren.larsson@vanersborg.se

 

förorenad mark, luftvård

 

 

 

 

 

Sofia Lindholm

0521-72 12 79

Tjänstledig

 

sofia.lindholm@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Noldal

0521-72 12 77

Miljöskydd, enskilda avlopp, buller, avfall

 

hakan.noldal@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Wegberg

0521-72 12 66

Hälsoskydd, dricksvatten- och badanläggningar,

 

kajsa.wegberg@vanersborg.se

 

lokaler för hygienisk behandling, smittskydd, livsmedel

 

 

 

 

 

Elin Isaksson

0521-72 12 18

Naturvård, vattenvård, fysisk planering, miljöövervakning

 

elin.isaksson@vanersborg.se

 

skolgårdsutveckling

 

 

 

 

 

Andrea Munkhammar

0521-72 16 24

Miljöskydd, lantbruk, kosttillskott

 

andrea.munkhammar@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

AnnaTorsson

0521-72 12 39

Hälsoskydd

 

anna.torsson@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Ramona Heyne

0521-72 15 13

Föräldraledig

 

ramona.heyne@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Olof Larne

0521-72 16 45

Livsmedel, tobak

 

olof.larne@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Andresen

0521-72 12 71

Föräldraledig

 

cecilia.immonen@vanersborg.se

 

 

 

 

 

 

 

 Vesna Maric

0521-72 12 30

 Livsmedel

 

vesna.maric@vanersborg.se
Michael Johansson


Tjänstledig


Mika Thomasdotter

0521-72 12 71

Enskilda avlopp


mika.thomasdotter@vanersborg.se
 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Telefon:
0521-72 12 72, 72 12 78

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se