Hoppa till innehåll

Felanmälan och larm till Gatuenheten

Akuta fel

Som kan innebära skada på person eller egendom ring kontorstid: tel. 0521-72 10 00 (växeln). När växeln är stängd: tel.031-703 16 15 (larmcentralen)

Icke akuta fel

Använd Felanmälan nedan eller vår App.

App

Nu kan du ladda ner vår app "Felanmälan Vänersborg" och fylla i formuläret direkt i din telefon.

Vi har delat upp formuläret i följande verksamhetsområden:

Vatten och avlopp

Problem med vatten- och avloppsledningar utomhus (gäller endast kommunens ledningar). Observera att skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Gata

Om din fråga avser gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Renhållning

Om din anmälan gäller hämtning av hushållsavfall, slamtömning eller återvinning.

Park

Om du upptäcker skador på parker, lekplatser eller kommunala båtplatser.

Skog och natur

Om du har ett avtal om snöröjning och/eller gräsklippning med Gatuenheten.

Övrigt

Om du har övriga fel eller synpunkter som avser Gatuenhetens verksamheter.

Felanmälan

FELANMÄLAN

OBS! Om det inte går göra felanmälan direkt från denna sida var vänlig och använd den här länken:
Länk till formulär Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster