Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-02-10

Fladdermöss i Vänersborgs kommun

Vi är en mycket artrik kommun när det gäller fladdermöss. 12 av Sveriges 19 arter har hittats. De artrikaste platserna finns kring Halle- och Hunneberg och kring Vänerns stränder.


Många fladdermöss

Under 2015 och 2016 inventerade vi fladdermöss på 20 områden i kommunen. Inventeringarna har gjorts för att skapa ett bättre kunskapsläge kring var vi har dessa spännande djur som utgör en ekologiskt viktig djurgrupp. Till vår hjälp för att inventera anlitade vi företaget Naturcentrum, som är experter på fladdermöss.

Områdena kring Halle – och Hunneberg är artrika och här finns också flera ovanliga arter. Även mindre och tätortsnära områden har betydelse för fladdermössen. Områden kring Dalbobergen och Fredrikslund är båda artrika. Dessa har gemensamt att det finns lämpliga lövskogar och ligger nära vattnet vilket erbjuder gott om föda då det kläcks många myggor och sländor i vattnet. Andra miljöer där fladdermössen trivs är kring naturbetesmarker och äldre bebyggelse.

Sällsynta arter

Sammanlagt hittades 11 olika arter. Förutom de nu funna 11 arterna har tidigare ytterligare en art, dammfladdermus hittats i kommunen. Vanligast och mest utbredda arter var dvärgpipistrell, nordfladdermus, och vattenfladdermus och större brunfladdermus. Dessa fyra arter hittades i stort sett i alla områden.

Flera ovanliga och rödlistade arter hittades. Fransfladdermus, sydfladdermus och barbastell hittades i fyra områden i kommunen. Sydfladdermus och den tidigare påträffade dammfladdermusen är idag båda starkt hotade arter i Sverige.

Rapport: Inventering av fladdermöss i Vänersborgs kommun 2015-2016 (, 5.5 MB)

Inventeringen har varit ett projekt tillsammans med Trollhättans kommun. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård har medfinansierat inventeringen.

Länk till trollhättanlänk till annan webbplats:


LONA

Allmänt om fladdermöss

I Sverige finns 19 fladdermusarter, vilket är en fjärdedel av alla däggdjursarter i landet. De är en av jordens äldsta djurgrupper och ekologiskt viktiga. Alla fladdermöss i Sverige äter insekter och bidrar på så sätt att hålla nere mängden skadeinsekter i vår miljö. De är skyddade och får inte fångas, dödas eller skadas. Läs mer om dem på Naturvårdsverkets hemsida:

Naturvårdsverkets hemsida om fladdermösslänk till annan webbplats


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se