Parker och natur

Vid Hamnkanalen
Vänersborgs kommun har god tillgång till olika naturupplevelser med små kvartersskogar, lite större tätortsnära skogar och stora rekreationsskogar såsom Halle- och Hunneberg. Dessutom finns åtskilliga mil av Vänerkust och många sjöar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Hans Wallmander

Telefon:
0521-72 12 50

Kundmottagning:

Telefon:
0521-72 12 27

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se