Hoppa till innehåll

VA-taxa

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa. 2009-01-01 förändrades VA-taxan, istället för att vara baserad på antal lägenheter är den fasta årsavgiften baserad på mätarkapacitet.

Taxan reviderades 2018-11-21 av kommunfullmäktige.

En fastighet kan vara ansluten till dricks-, spill- samt dagvatten. Dagvatten är i princip regnvatten och kan delas upp i fastighetens dagvatten samt dagvatten som orsakats av gatan utanför fastigheten. Spillvatten är förorenat vatten som behöver avledas från fastigheten.

Hela taxan finns att läsas här: VA-taxa 2019 (, 688 kB)

Betala med Autogiro/E-faktura

Exempel:

Typhus A, ett friliggande, källarlöst, enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettutrymme samt garage. Våningsyta på 150 m² inklusive garage på 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anläggninsavgift = 173 345 kr inklusive moms

Årskostnad = 5 044 kr inklusive moms.

Typhus B, ett flerbostadshus, 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år, 2 st vattenmätare qn 2,5 m³/h.

Anläggninsavgift = 332 677 kr inklusive moms

Årskostnad = 50 359 kr inklusive moms.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör: Anna Edvartsen
Tel: 0521-72 12 04

Expedition: Lee Wiman
Tel: 0521-72 24 73

Telefax: 0521-72 11 96

E-post: va-verket@vanersborg.se

Fakta

Vattenförbrukningens fördelning:

10 liter dryck och mat
30 liter toalettspolning
30 liter disk
20 liter tvätt
60 liter personlig hygien
10 liter för övrig användning
——————
160 liter per person och dygn

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn är cirka 160 liter, eller cirka 58 m³ per år. Det motsvarar 130—230 m³ per år för ett hushåll.

Vårt avloppsvatten innehåller olika föreningar av fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen. I reningsverket grovrensas först vattnet från fasta partiklar. Därefter tas näringsämnen som fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen bort innan vattnet släpps ut. Fasta partiklar går till förbränning.