Hoppa till innehåll

Utbyggnad utav kommunalt VA

Kommunstyrelsen uppdrog 2013-02-06 till berörda förvaltningar att upprätta en Blåplan, var syfte är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster.

Blåplanen skall revideras varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige tog beslut om Blåplan del 2, Vatten och Avlopp för Vänersborgs kommun, på kommunfullmäktigesammanträdet 2015-04-22. Del 1 och 3 antogs på kommunfullmäktigesammanträdet 2016-05-25.

Blåplan del 1 (, 27 MB)

Blåplan del 2 (, 14 MB)

Blåplan del 3 (, 26 MB)

Vilka fastigheter som kommer att ingå i respektive verksamhetsområde avgörs slutgiltigt först efter närmare utredning. 

Varje område, enligt tabell nedan, förutsätter att budgetbeslut tas utav kommunfullmäktige.

För detaljer angående utbyggnationen utmed Vänerkusten i Dalsland, se Vänerkustprojektets hemsidaöppnas i nytt fönster.

Utbyggnad av kommunalt VA i Vänersborg

Område

Planerad utbyggnad

Status

Skaven

2018

Pågående

Grytet

2020-2021


Änden

2020-2021


Hallby Mitt

2020-2021


Gardesanna, Anundstorp

2021-2022


Hallby Västra

2021-2022


Hallby Södra & Östra

2023-2024


Lunden

2023-2024


Vänersnäs Kyrkby

2023-2024

 

Näs

2023-2024


Vänersnäs-Åker

2023-2024


Puketorp

2024


Hönsemaden

2024


Floget

2025-2026


Tunhem

2025-2026


Kristinelund

2028-2029


Boteredssjön

2028-2029


Kretslopp & Vatten

Daniel Larsson, VA-chef
0521-721260
daniel.larsson@vanersborg.se