Hoppa till innehåll

Internationellt arbete

Vänersborg bedriver ett aktivt internationellt arbete

Vi lever idag i en globaliserad värld med snabb förändringstakt. Vad som händer i omvärlden påverkar vår egen vardag på olika nivåer, till exempel genom politiska beslut som fattas inom EU som Sverige är en del av. Både direkt och indirekt berör detta kommunens verksamheter, förutsättningar för näringslivet och möjligheter för dig som invånare. 

Vänersborgs kommun driver sedan många år ett aktivt internationellt arbete. Grunden för arbetet är den internationella policyn, som har antagits av kommunfullmäktige. Den slår bland annat fast att de internationella aktiviteterna är till för att ge ett konkret värde till kommunen, invånarna och det lokala näringslivet.

Vad gör vi för något?

Vi bevakar vad som händer i omvärlden och inom EUs politikområden, för att ligga steget före inom de områden som är av intresse för vår kommun. Vi samarbetar med andra organisationer i internationella projekt, för att utveckla våra verksamheter och vår kompetens. Detta ska leda till förbättrad service för kommunens invånare och företag i form av kostnadseffektivitet och kvalitet.

Arbetet bedrivs genom flera olika typer av aktiviteter, till exempel deltagande i projekt och nätverk inom olika områden, konferenser och utbyten. Det internationella samarbetet sker främst inom Europa, men även i övriga delar av världen t.ex. USA, Asien och södra Afrika. Vänersborg ingår även i internationella nätverk för projektutveckling. Alla aktiviteter som genomförs ska ha en direkt koppling till kommunens inriktningsmål och förväntade resultat.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om aktuella samarbeten och projekt genom att klicka på rubrikerna i vänstermenyn.

KONTAKT

Internationell samordnare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information