Hoppa till innehåll

Aktuellt

Vänersborgs kommun värd för ENSA:s årsmöte

Vänersborgs kommun är medlemmar i nätverket ”Network for Social Authorities” sedan 2009. Varje år hålls ett årsmöte och platsen för sammankomsten brukar rotera mellan nätverkets medlemmar. I år är det Vänersborgs kommuns tur att stå som värd för konferensen.

Årsmötet kommer äga rum i början av december och dagarna kommer bland annat att fyllas med relevanta studiebesök inom välfärdssektorn. Ett särskilt fokus under konferensen kommer ligga på implementeringen av EU:s sociala pelare som skrevs under i Göteborg i november förra året och kommer specifikt rikta in sig på de områden som är relevanta för ENSA:s verksamhet.

Studieresa för jordbruksföretagare

Vänersborgs kommun har tillsammans med Hushållningssällskapet Väst tidigare anordnat studieresor för jordbruksföretagare i syftet att erbjuda omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling. I höst planeras ännu en resa i studiesyfte, den här gången till Argentina då cirka 50 jordbrukare kommer att besöka olika typer av jordbruk runt om i landet.

Målet med resan är att kommunens attraktionskraft inom näringslivet ska öka – något som framhålls i kommunens verksamhetsplan. Dessutom väntas Vänersborgs medverkan i studieresan leda till värdefullt kontaktskapande både med jordbrukare i Västsverige och med andra internationella kontakter.

Tidigare resor i samarbete med Hushållningssällskapet Väst har gjorts 2014 och 2016 till USA respektive Zambia/Botswana. Det är Vänersborgs kommun tillsammans med Hushållningssällskapet som står för förberedelserna för studiebesöken medan jordbrukarna själva finansierar sin resa.

KONTAKT

Internationell samordnare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29