Hoppa till innehåll

Nätverk

Inom EU finns ett mycket stort antal nätverk som samlar aktörer och organisationer med intressen inom specifika områden eller frågor. Att delta i nätverk är dels en form av omvärldsbevakning och dels ett värdefullt sätt att knyta kontakter och hitta samarbetspartners för projekt. Vänersborgs kommun är för närvarande medlem i två nätverk, som du kan läsa mer om nedan.

Sweden Emilia Romagna Network - SERN

Nätverket bildades officiellt 2005 och samlar offentliga och ideella organisationer från Sverige och den italienska regionen Emilia-Romagna som medlemmar. Målet är att främja och stötta medlemmarna att utveckla långsiktiga samarbeten och partnerskap inom områden som till exempel utbildning, sysselsättning och lokal ekonomisk utveckling.

SERN är ett unikt och framgångsrikt exempel på samarbete mellan nord och syd i Europa. Ett stort antal utvecklingsprojekt har kommit till genom nätverket under åren.

Vänersborgs kommun har deltagit i en rad olika projekt som har initierats inom SERN. Ett exempel är PLANET, ett projekt som fokuserade på att skapa kontakter och samarbeten för kulturentreprenörer (2012). Ett annat exempel är DIAMI, ett projekt där deltagarna utbytte erfarenheter och arbetssätt kring integration (2013).

European Network of Social Authorities - ENSA

Nätverket består av offentliga aktörer i europeiska städer och regioner som arbetar inom det sociala området och har varit aktivt sedan 1999. ENSA innebär en utmärkt möjlighet för medlemmarna att ta del av EUs policyarbete och program och ger en plattform för att utveckla samarbeten inom olika områden. Mycket av nätverkets praktiska arbete sker i de fem olika temagrupperna: Äldre, Unga, Barn, Funktionsnedsatta samt Social inklusion.

Socialförvaltningen deltar för Vänersborgs kommun. Mellan 2012-2014 koordinerade vi SOSEVO, ett projekt om volontärskap inom äldreomsorgen, som tillkommit till stor del genom kontakterna som ENSA har gett oss.

KONTAKT

Internationell samordnare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29