Hoppa till innehåll

Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida-finansierad samarbetsform (ICLD) som ska främja lokal demokrati och därigenom på sikt minska fattigdom. Den ger svenska kommuner möjlighet att samarbeta med sina motparter i låg- och medelinkomstländer i Östeuropa, Asien och Afrika. Genom resultatinriktade projekt kring gemensamma kommunala utmaningar ger samarbetet nytta till bägge parter.

Omaruru

Vänersborg har i över ett decennium bedrivit ett unikt samarbete med staden Omaruru i Namibia. Gemensamma historiska band ledde fram till att en avsiktsförklaring om partnerskap undertecknades 2001. Sedan dess har samarbete skett inom en rad olika områden, till exempel miljö, krishantering, musik, HIV-förebyggande arbete och kvinnors möjligheter till egen försörjning för att nämna några.

De två senaste samarbetsprojekten avslutades i december 2014; ”Connecting Cultures” och ”Waste Water Namibia”.

Visste du att det var en vänersborgare som byggde upp den handelsstation på 1800-talet som ligger till grund för dagens Omaruru? Läs mer om våra spännande historiska band, Namibia och våra samarbetsprojekt genom åren under ”Mer information” till höger.

Chobe

De historiska kopplingarna sträcker sig även till de norra delarna av Botswana. Sedan 2012 finns ett partnerskapsavtal också mellan Vänersborg och Chobe District Council, en kommun i Botswanas nordligaste område med drygt 18 000 invånare (enligt folkräkningen 2001).

Just nu pågår ett tvåårigt projekt inom social inkludering, som fokuserar på frågor runt jämlikhet, hälsa och möjligheter för funktionsnedsatta. Här har bland annat samarbete mellan specialskolan för funktionsnedsatta barn och ungdomar i orten Kachikau och särskolan i Vänersborg etablerats.

Under våren 2015 har en gemensam förstudie inom fysisk planering att genomförts. Arbetet var så lyckat att en ansökan om ett treårigt projekt inom samma tema kommer att skickas in till ICLD under hösten.

Projektutvecklingsmöte i Chobe

Frida och Pål från Byggnadsförvaltningen på projektutvecklingsmöte i Chobe. Diskussionen rör gemensamma utmaningar i att dra nytta av strandområden och vatten på ett bättre sätt inom respektive kommun.

Vill du veta mer?

Du hittar aktuella dokument och länkar under ”Mer information” till höger. Är du en förening med en projektidé eller med ett allmänt intresse för ett utbyte med någon av våra partnerskapsorter eller med våra pågående projekt? Kontakta kommunens internationella samordnare.


KONTAKT

Internationell samordnare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

LÄNKAR