Hoppa till innehåll

Projekt

Att delta i projekt är ett viktigt verktyg i det internationella arbetet, som gör att vi får tillgång till ny kunskap och nya metoder. Projekten är samarbeten över en längre tid med specifika mål. Nedan kan du läsa om större projekt som pågår just nu.

50/50 - when energy counts

 

 

Projekttid

2015-2017

Syfte

Projektet arbetar med att öka kunskap och medvetenhet om energi och miljö hos eleverna. Genom beteendeförändringar sparar eleverna energi på skolan, bland annat genom att arbeta i energiteam. Den uppnådda besparingen delas lika mellan kommunen och skolan, därav namnet.

Deltagare

Tärnanskolan

Kontakt

Tova Nordmark, lärare åk 6, tel 0521-721803

Övriga partners

12 skolor i Sverige och Italien

Budget

Det finns ingen projektbudget, utan varje skola står själva för sin insats genom arbetad tid.

Mer info

50-50.sern.eu

Övrigt

Mer än 6900 elever i nio länder har tidigare deltagit i den första versionen av 50/50-projektet. I genomsnitt minskade skolorna sin energianvändning med 10%.

Logotyp för projektet 50/50


Health and Employability connects

 

 

Projekttid

feb 2015 - nov 2015

Syfte

Projektet vill öka anställningsbarheten hos deltagande ungdomar med försörjningsstöd mellan 18-25 år genom en metod som ser till helheten hos individen. Metoden som utvecklas börjar med det basala som hälsa, kost och sömn, med syftet att uppnå bättre mående, självkännedom och självförtroende. Därefter kan steget tas till praktik och andra åtgärder. I projektet genomförs två ungdomsutbyten, ett på Malta och ett i Sverige.

Deltagare

Arbetsmarknadsavdelningen, Socialförvaltningen

Kontakt

Karin Nejdmo, arbetskonsulent, tel 0521-7213830521-721383

Övriga partners

Kunsil Lokali tal-Imtarfa (Malta), Örebro kommun

Budget

Projektet delfinansieras av EU-programmet Erasmus + med cirka 40 000 euro. Socialförvaltningen står för övrig egenfinansiering i form av personalresurser för projektledning och administration.

Övrigt

Varje partner kan rekrytera 12 ungdomar till projektet. I augusti möts alla ungdomar i Vänersborg för en veckas utbyte.


Mobilitetsprojekt Early Childhood Education

 

 

Projekttid

okt 2015 - okt 2016

Syfte

Detta projekt ger förskolepersonal möjlighet att delta i totalt fyra olika internationella kurser med olika perspektiv på lärande för hållbar utveckling. Kompetenshöjningen ska sedan användas i utvecklingsarbetet på förskolorna för att förbättra undervisningen för yngre barn.

Deltagare

Förskoleområde Blåsut-Dalaborg-Öxnered

Kontakt

Mia Lundqvist , förskolechef, tel 0521-721770

Övriga partners

Nej

Budget

Projektet medfinansieras av EU-programmet Erasmus + med cirka 15 000 euro.

Övrigt

Totalt bekostar projektet 41 utbildningsdagar fördelat på nio personer. Kurserna är The Global Classroom (Malta, okt 2015), International GAP Seminar (Skottland, nov 2015), Meta Learning and Thinking Skills (Island, maj 2016) och Early Childhood Education (Belgien, feb 2016).

KONTAKT

Internationell samordnare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29