Hoppa till innehåll

Brukarundersökningar och kvalitetsredovisningar

Vi genomför regelbundet enkätundersökningar med brukare och anhöriga i våra verksamheter.

Omsorg & hjälp

Brukarundersökningar Äldreomsorg

KONTAKT

Utvecklingsledare
Linéa Svensson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.svensson@vanersborg.se