Hoppa till innehåll

Ros och ris i medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016

Vatten och avlopp, kommunikationer och fritidsmöjligheter är några områden som får bra betyg av invånarna i Vänersborg.

Det visar en ny medborgarundersökning.

Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som har gjort medborgarundersökningen åt Vänersborgs kommun. Medborgare i åldrarna 18-84 år har svarat på frågor om kommunen. 80 andra kommuner har också låtit sig granskas.

Undersökningen redovisas i tre olika delar:

Nöjd-Region-Index

Vänersborgarna är nöjdare än andra undersökta kommuner i samma storleksklass med möjligheterna till utbildning, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Däremot är känslan av trygghet lägre. Arbetsmöjligheter och bostäder ligger också lägre.

Nöjd-Medborgar-Index

Här frågas efter hur vänersborgarna uppskattar den verksamhet som kommunen bedriver. Vatten och avlopp ligger väldigt högt. Även äldreomsorgen hamnar något över jämförbara kommuner storleksmässigt.

Områden som hamnar lägre, i undersökningen som handlar om attityder, är förskolan, gymnasiet samt idrotts- och motionsanläggningar.

Nöjd-Inflytande-Index

Två år i rad hade förtroendet för våra politiker ökat. Den trenden bröts i år. Och möjligheten till påverkan finns på en nivå som SCB beskriver som ”inte godkänt”.

Däremot ökar betyget för kommunens information för tredje året i rad

Kommunalrådet Marie Dahlin kommenterar resultatet:

- Vi har jobbat hårt för att öka känslan av trygghet i Vänersborg, något som vi tydligen måste bli mycket bättre på att berätta. Några exempel är pergolan vid Sanden, belysningen på Torpa, medborgarlöftet om fler synliga poliser och nu har vi anställt fyra nya Fältare. I mellandagarna kommer vi dessutom att förnya medborgarlöftena med polisen. Vi vet också att brottsligheten jämfört med omkringliggande orter är låg, säger Vänersborgs kommunalråd Marie Dahlin.

Mer information:
Linéa Svensson, utvecklingsledare 0521-72 23 99
linea.svensson@vanersborg.se

Undersökningen som PDF:

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016 (, 2.2 MB)

KONTAKT

Utvecklingsledare
Linéa Svensson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.svensson@vanersborg.se