Hoppa till innehåll

Förvaltningar och nämnder

Förvaltningar


Under varje nämnd finns förvaltningar med anställda som bereder ärenden, utför det som beslutats om av politikerna och bedriver all övrig verksamhet som nämndens ansvarar för.

Nämnder


Det finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se