Hoppa till innehåll

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av kommundirektörens verksamhet, ekonomikontoret, kommunkansliet, personalkontoret, utvecklingskontoret och IT-kontoret.

Kommundirektören ansvarar för övergripande ledningsfunktion.

Kommunkansli, personal- och ekonomikontor arbetar med styrning, ledning samt administrativt råd och stöd för alla förvaltningar.

Utvecklingskontoret ansvarar för övergripande strategiskt arbete med ledning, styrning och kvalité och ansvarar även för samordning av folkhälsa, miljö, kollektivtrafik, kommunikation, skydd- och säkerhet, internationella uppgifter, näringsliv och samhällsplanering.

KONTAKT

Tf. kommundirektör
Pascal Tshibanda

Besöksadress:
Östra vägen 1

Telefon:
0521-72 23 80

E-post: pascal.tshibanda@vanersborg.se

E-post myndigheten: kommun@vanersborg.se