Hoppa till innehåll

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av kommundirektörens verksamhet, ekonomikontoret, juridiska avdelningen, personalkontoret, avdelningen för hållbar utveckling, näringslivsavdelningen, överförmyndaravdelningen och IT-kontoret.

Kommundirektören ansvarar för övergripande ledningsfunktion.

Juridiska avdelningen, avdelningen för hållbar utveckling, näringslivsavdelningen, personalkontoret och ekonomikontoret arbetar med styrning, ledning samt administrativt råd och stöd för alla förvaltningar.

KONTAKT

Tf. kommundirektör
Katrin Siverby

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten: katrin.siverby@vanersborg.se