Hoppa till innehåll

Avdelningen för hållbar utveckling

Avdelningen för hållbar utvecklings uppdrag kretsar kring FN:s globala mål kring hållbar utveckling, med särskilt fokus på ekologisk och social hållbarhet. Avdelningen är ett stöd för de politiska råden Agenda 21 samt Rådet för hälsa och social hållbarhet. Inom avdelningen leds och samordnas kommunens internationella arbete, kommunikation, strategisk samhällsplanering, konsumentrådgivning samt Budget- och skuldrådgivning.

Avdelningen för hållbar utveckling har sin arbetsplats i Skofabriken på Trenova Center, Östra vägen 1.

KONTAKT

Avdelningschef
Ewa Ferm Björklund

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 1

Telefon:
0521-72 12 98

E-post:                  ewa.ferm@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Verksamhetsansvar:
- Infrastruktur, samhällsplanering
och statistik
- Miljö, energi och klimat
- Folkhälsa
- Internationella frågor
- Information och kommunikation