Hoppa till innehåll

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen har den övergripande uppgiften att biträda kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, kommunalråden samt kommundirektören med ärendehantering.

Juridiska avdelningen har funktionsansvar för registrering, postöppning, ärendehantering, expediering, arkivföring i kommunarkiv, förtroendemannaregister och arvodesrapportering.

Juridiska avdelningen ansvarar också för att ge juridisk rådgivning till förtroendevalda och förvaltningarna.

Juridiska avdelningen arbetar med samordning av skydd och säkerhet.

Juridiska avdelningen är också valnämndens kansli och biträder nämnden vid allmänna val med praktisk planering.

Kommunarkivarien ger stöd och service till övriga förvaltningar i arkivfrågor.
Läs mer om arkivet

KONTAKT

Avdelningschef 
Pernilla Bertilsson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 95

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se