Hoppa till innehåll

Näringslivsavdelningen

Avdelningens uppdrag är att arbeta med näringslivsutveckling genom att bland annat skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av det lokala näringslivet, främja ett gott näringslivsklimat i kommunen och
underlätta för nya och befintliga företag.


KONTAKT

Tf. Avdelningschef
Ewa Ferm Björklund

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 98

E-post: ewa.ferm@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Verksamhetsansvar:
- Näringslivsfrågor