Hoppa till innehåll

Personalekonomisk redovisning

Personalkontoret ansvarar för den personalekonomiska redovisningen vars syfte är att inom ramen för den traditionella årsredovisningen lyfta fram personalfrågorna. Redovisningen skall ge en rättvisande bild av de faktorer som påverkar kommunens totala personalkostnader. Personalredovisning, kalkyler och statistik är personalpolitiskt viktiga instrument vid uppföljning och utveckling av verksamheten.

KONTAKT

Maja Boström
Personalekonom

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 14

E-post:
maja.bostrom@vanersborg.se