Hoppa till innehåll

 

Kommunkontoret

Kommunkontoret är en strategisk resurs som arbetar kommun- och verksamhetsövergripande med bland annat administration, juridik, säkerhet, kvalitet, samhällsplanering, näringsliv, kommunikation och internationella frågor. I Kommunkontoret ingår också Överförmyndaravdelningen (hanteras inom
ramen för Överförmyndarnämndens verksamhetsplan).

Kontoret består av fyra avdelningar:

  • Avdelningen för hållbar utveckling
  • Juridiska avdelningen
  • Näringslivsavdelningen
  • Överförmyndaravdelningen

KONTAKT

Kommundirektör
Lena Tegenfeldt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
lena.tegenfeldt@vanersborg.se

E-post myndigheten: kommun@vanersborg.se

Verksamhetsansvar:
- Infrastruktur, samhällsplanering
och statistik
- Miljö, energi och klimat
- Folkhälsa
- Internationella frågor
- Information och kommunikation
- Utredningar
- Ärendehantering
- Expediering
- Registrering
- Samordning skydd och säkerhet
- Valarbete
- Kommunarkiv
- Näringslivsfrågor
- Överförmyndare
- Gode män
- Förvaltare