Hoppa till innehåll

Kultur

Verksamhetsområdet kultur består av enheterna Bibliotek, Danspoolen, Konsthall, Musikakademi och Ung Kultur och riktar sig till externa parter, besökare och kunder.

Bibliotekets verksamhet finns i Vänersborgs centrum, Brålanda, Frändefors och i Vargön. Bibliotekets personal bedriver också biblioteksverksamhet vid Kriminalvårdsanstalten i kommunen.

Danspoolens personal bedriver verksamhet inom hela Fyrbodalsområdet och innefattar danspedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga samt deltagande vid externa evenemang och aktiviteter.

Konsthallens verksamhet bedrivs i Folkets hus. Verksamheten innefattar den kommunala konsthallen med utställningar riktade till besökare samt olika projekt där exempelvis skolklasser eller andra grupper bedriver verksamhet inom lokalerna.

Musikakademins verksamhet innefattar kursverksamhet för klassisk musik och jazzutveckling. Kursverksamheten samlar barn- och ungdomar från hela Sverige.

Verksamheten Ung kultur innefattar öppna kulturaktiviteter för barn och unga.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef kultur
Christer Glännestrand
Telefon: 0521-72 10 66
E-post: christer.glannestrand@vanersborg.se

Enhetschef bibliotek
Ann Dahlman
Telefon: 0521-72 14 17
E-post: ann.dahlman@vanersborg.se

Verksamhetsledare Kultur
Malin Haglund
Telefon: 0521-72 14 08
E-post: malin.haglund@vanersborg.se

Verksamhetsledare Danspoolen
Katarina Stella
Telefon: 0521-72 19 33
E-post: katarina.stella@vanersborg.se

Verksamhetsledare Konsthallen
Kajsa Frostensson
Telefon: 0521-72 17 40, 0736-55 47 40
E-post: kajsa.frostensson@vanersborg.se

Verksamhetsledare Musikakademin
Klassisk musik/Polstjärnepriset

Ulrich Kaatz
Telefon: 0521-72 21 91
E-post: ulrich.kaatz@vanersborg.se

Verksamhetsledare Musikakademin
Jazz/improvisation
Anna Lundqvist
Telefon: 070-164 94 44
E-post: anna.lundkvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare Ung kultur
David Myrvold
Telefon: 0521-72 26 03
E-post: david.myrvold@vanersborg.se

KONTAKT

Verksamhetschef kultur
Christer Glännestrand

Telefon:
0521-72 10 66

E-post:
christer.glannestrand@vanersborg.se

Besöksadress:
Vänerparken 15

Postadress:
Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg