Hoppa till innehåll

 

Kultur

Verksamhetsområdet kultur består av allmänkultur, bibliotek, danspoolen, konsthall och ung kultur/timjan och riktar sig till externa parter, besökare och kunder.

Bibliotekets verksamhet finns i Vänersborgs centrum, Brålanda, Frändefors och i Vargön. Bibliotekets personal bedriver också biblioteksverksamhet vid Kriminalvårdsanstalten i kommunen.

Danspoolens personal bedriver verksamhet inom hela Fyrbodalsområdet och innefattar danspedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga samt deltagande vid externa evenemang och aktiviteter.

Konsthallens verksamhet bedrivs i Folkets hus. Verksamheten innefattar den kommunala konsthallen med utställningar riktade till besökare samt olika projekt där exempelvis skolklasser eller andra grupper bedriver verksamhet inom lokalerna.

Verksamheten ung kultur/timkan innefattar öppna kulturaktiviteter för barn och unga.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef kultur
Christer Glännestrand
Telefon: 0521-72 10 66
E-post: christer.glannestrand@vanersborg.se

Enhetschef bibliotek
Ann Dahlman
Telefon: 0521-72 14 17
E-post: ann.dahlman@vanersborg.se

Kultursekreterare
Malin Haglund (tjänstledig)
Telefon: 0521-72 14 08
E-post: malin.haglund@vanersborg.se

Enhetschef Danspoolen
Katarina Stella
Telefon: 0521-72 19 33
E-post: katarina.stella@vanersborg.se

Verksamhetsledare Konsthallen
Kajsa Frostensson
Telefon: 0521-72 17 40, 0736-55 47 40
E-post: kajsa.frostensson@vanersborg.se

Verksamhetsledare Ung kultur/timjan
David Myrvold
Telefon: 0521- 72 26 06
E-post: david.myrvold@vanersborg.se

KONTAKT

Verksamhetschef
Christer Glännestrand

Telefon:
0521-72 10 66

E-post:
christer.glannestrand@vanersborg.se

Besöksadress:
Vänerparken 15

Postadress:
Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg