Hoppa till innehåll

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har kommunens uppdrag att arbeta för efterlevnaden av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd och naturvård.

Man deltar också i det lokala miljömålsarbetet, både vad gäller planering och genomförande. Klimatfrämjande åtgärder och naturvårdsprojekt med beviljade bidrag är andra stora arbetsuppgifter.

För att gynna ett barnperspektiv i samhällsutvecklingen är det miljö- och hälsoskyddsnämndens ambition att i kommande verksamhetsplaner och i varje tillämpligt ärende hålla sig till en strategi som främjar aspekterna
• rent dricksvatten och goda sanitära förhållanden,
• bra närmiljöer för boende och skolor,
• frisk luft och minskad respiratorisk sjukdom och
• minskade kemiska och fysikaliska miljörisker.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens insatser styrs även till mycket stor del av inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål, ansökningar och remisser.

KONTAKT

T.f Miljö- och hälsoskyddschef
David Tengberg

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Telefon:
0521-72 12 30

E-post:
david.tengberg@vanersborg.se

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se

Kontaktpersoner Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen