Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resecentrum

Samhällsbyggnadsförvaltningen är den del av kommunen som sköter om det mesta av det fysiska som Vänersborgarna ser omkring sig i kommunen.

Det är vi som lagar maten till barnen i skolan, sköter om skolan som barnen går i, badplatserna och parkerna som de leker i på somrarna, vägarna vi går, cyklar och kör på om dagarna och det är vi som ser till att det kommer vatten ur kranarna till morgonkaffet.

Förvaltningen ansvarar för kommunens gator, natur, fastigheter, avfall, återvinning, vatten och avlopp. Internt är uppdraget att ansvara  för måltidsproduktion, lokalvård och vaktmästeri . Den styrs av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutar om  fördelningen av de ekonomiska ramar som ges av kommunfullmäktige och anger dessutom inriktningen för verksamheten samt gör prioriteringar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Förvaltningssekreterare
Birgitta Andersson

Telefon:
0521-72 11 99

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@
vanersborg.se

Tf. Förvaltningschef
Gunnar Björklund

Telefon:
0521-72 12 05

E-post:
gunnar.bjorklund@vanersborg.se