Hoppa till innehåll

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten förvaltar kommunens fastigheter. Vi har hand om kommunens egen lokalförsörjning och planerar, projekterar och ansvarar för byggledning vid nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet. Vi ansvarar för förvärv och försäljningar av fastigheter, markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv.

Fastighetsenheten tar även hand om kommunens interna service, så om vaktmästeri, lokalvård och kommuntryckeri. Det är också oss du möter när du tar kontakt med kommunen i ett första skede då vi även består av kommunens reception och telefonväxel.

Bostadsanpassningsbidrag utreds och beslutas av fastighetsenheten.

Ekens äldreboende

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Tf. fastighetschef
Morten Sörö

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 11 11

E-post:
morten.soro@vanersborg.se