Hoppa till innehåll

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten förvaltar kommunens fastigheter. Vi har hand om kommunens egen lokalförsörjning och planerar, projekterar samt ansvarar för byggledning vid nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet. Vi ansvarar för förvärv och försäljningar av fastigheter, markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv.

Fastighetsenheten tar även hand om kommunens interna service, så som vaktmästeri, lokalvård och kommuntryckeri. Det är också oss du möter när du tar kontakt med kommunen i ett första skede då vi även utgör kommunens reception och växel.

Bostadsanpassningsbidrag utreds och beslutas av fastighetsenheten.

Kommunägd fastighet. Ekens äldreboende

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Fastighetschef
Carl-Gustav Bergenholtz

Telefon:
0521-72 24 76

E-post:
carl-gustav.bergenholtz@vanersborg.se