Hoppa till innehåll

Kretslopp & Vatten

Kretslopp & Vatten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdena för vatten och avlopp. Alla ledningar, verk och stationer som Kretslopp & Vatten äger kallas för den allmänna VA-anläggningen.

Kretslopp & Vatten finansierar sina tjänster genom att ta ut avgifter. Innan fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen tas en anläggningsavgift ut. Därefter debiteras en årlig brukningsavgift uppdelad på fast och rörlig avgift. Den fasta årsavgiften utgör servicen att ha ständig tillgång till vatten och avlopp. Storleken på den fasta årsavgiften baseras på mätarens kapacitet. Den rörliga avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Kretslopp & Vatten chef:
Daniel Larsson

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 60

Telefon expedition:
0521-72 24 73

E-post:
va-verket@vanersborg.se