Hoppa till innehåll

Tekniska

Bruksrondellen i Vargön

Tekniska utreder, projekterar och kostnadsberäknar anläggningsarbeten för bl.a. gator, VA-ledningar, gång- och cykelvägar och parker. Det kan handla om projektering av mindre objekt t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder som avsmalning av gator, säkrare gångpassager mm, till projektering av nya exploateringsområden med nya gator och vatten- och avloppsledningar.

Tekniska utför, i egen regi, en stor del av de nyanläggningsarbeten som rör gator, vägar och ledningsnät etc.

Utöver det ansvarar Tekniska bl.a för följande uppdrag; upphandling, byggledning och kontroll av anläggningsarbeten.

Medverkan sker också vid planarbete och vid genomförande av beslutade åtgärder

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Tekniska
462 85 Vänersborg

Utredningschef
Anders Dahlberg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon:
0521-72 12 06

E-post:
anders.dahlberg@vanersborg.se