Hoppa till innehåll

Socialförvaltningen

Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom följande områden;
- individ- och familjeomsorg
- vård och omsorg - hemtjänst och särskilt boende 
- vård, stöd och utredning 
- omsorg om funktionshindrade
- arbete, sysselsättning och integration

Inom verksamhet Vård, stöd och utredning finns en biståndsenhet som gör utredningar och fattar beslut om insatser gällande vård och omsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Socialnämnden svarar för den politiska ledningen och styrningen av verksamheten.

Det finns en central administration som fungerar som stöd och service till nämnden, förvaltningsledning och enheter avseende ekonomi/planering, personalfrågor, systemförvaltning och nämndadministration.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00 växel

E-post myndigheten: social@vanersborg.se